Střechy

Nátěry střech

Provádíme kompletní opravy nátěrů plechových střech. Samozřejmostí je důkladné mechanické očištění od starých nátěrů, odmaštění plochy a omytí tlakovou vodou. Následné nátěry nanášíme ve dvou až třech vrstvách.

Hromosvody

Kvalitně provedený hromosvod je jistota za bouřky, že po případném zásahu bleskem nedojde k požáru nebo zničení věcí v budově. Provádíme montáže nových hromosvodů i opravy stávajících. Revizní správa je samozřejmostí.

Výměna komínové stříšky

Umíme opravit komíny bez složitých přístupových systémů, většinou pomocí jednoduché pomocné konstrukce nebo i bez ní. Aby nedocházelo k zatékání do tělesa komína, montujeme na jejich vrchní část plechové stříšky, které zabraňují dalšímu poškozování komínů.

Opravy komínových lávek

Aby bylo možné provádět pravidelné revize komínů, je třeba mít v pořádku přístupové komínové lávky. Provádíme jejich opravy i montáže nových lávek. Jako materiál používáme buď klasiku – dřevěné fošny opatřené několikanásobnou vrstvou penetrace nebo kovové, žárově pozinkované rošty. Samozřejmě montujeme i systémové přístupové prvky jednotlivých střešních krytin.

Montáže sněhových zábran

Po větším sněžení dochází k pádům sněhových mas ze střech domů na chodníky a na zaparkovaná auta. Pro zamezení neočekávanému sjetí sněhu ze střechy montujeme sněhové zábrany, které sníh fixují na střeše a dovolí mu pozvolna odtávat.

Oprava falcové střechy

Provádíme opravy klempířských prvků na střechách a fasádách – výměny okapových žlabů a svodů, opravy falcovaných krytin, oplechování komínů, parapetů a podobně.