Stromy

Kácení stromů horolezeckou technikou

Kácíme hlavně stromy, které jsou nevhodně umístěné, ohrožují majetek nebo i životy lidí pod nimi. Přerostlé stromy umíme odlehčit, snížit a tím omezit riziko jejich pádu a zamezit pokračování destrukce majetku – větve škrábající o fasádu, do oken nebo střech. Práce provádíme postupným odřezáváním částí stromu a když to situace vyžaduje, spouštíme jednotlivá polena na zem na lanech.